Stručne
Základné informácie o Klasfolku
Vianoce
Vianočné koncerty
Počas Vianoc hráme klasické ľudové koledy s cimbálovkou a opernými spevákmi. Nevšedné spojenie klasickej hudby s folklórnou obohacujeme koledami, ktoré sú menej známe, s takými, ktoré si s nami radi zaspievate. Odohrali sme desiatky programov po celom východnom Slovensku.

Projekt “Klasicko-folklórne Vianoce” bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Grant sme využili na tvorbu nových úprav vianočných skladieb a tiež na videoklipy, ktoré nájdete na tomto odkaze.

Festivaly
Folklórne pásmo
Pripravujeme folklórny program z kračúnovských piesní. Kračúnovce sú popri Raslaviciach známa folklórna dedina Horného Šariša, ktorá má množstvo krásnych ľudových melódií. Koncert obohatíme rusínskymi, vysťahovaleckými, ľúbostnými či regrútskymi piesňami.
Klasika
Klasické koncerty
Všetci sme hudobníci s profesionálnym vzdelaním, viacerí z nás pôsobia v divadlách a orchestroch. Máme radi aj klasickú hudbu, ktorú uvádzame ako pôstne koncerty, adventné koncerty, výchovné podujatia pre školy či na klasických festivaloch.