Dnešná tvár slovenských kolied, ako ju poznáme z rôznych dobových záznamov, sa formovala naozaj veľmi dlho. Prvé zápisy pochádzajú zo 17. storočia a citeľnú stopu na nich zanechali rôzne historické, etnické či celoeurópske vplyvy. Spravidla sa v nich prelína oficiálne – cirkevné chápanie sviatku Vianoc s ľudovým, preto je aj obraz vianočných piesní naozaj veľmi pestrý a rôznorodý.

Jedným z príkladov nadobudnutia pozitívneho vzťahu k tradičným slovenským koledám je aj koncert zoskupenia mladých umelcov pod vedením Petra Cypricha s primáriom Štefanom Galikom. Ich spracovanie nesie nezameniteľnú stopu profesionálneho prístupu v otázkach interpretácie a štylizácie tohto piesňového žánru.

V komornom sláčikovom obsadení s cimbalom a speváckym kvartetom tak znie klasická vianočná hudba známych slovenských autorov a upravovateľov v originálnom prevedení. Vyzdvihnúť treba najmä vysokú interpretačnú úroveň spevákov a inštrumentalistov, ich dokonalú súhru a výrazový potenciál, čo divákom prináša nezameniteľný umelecký zážitok. 

Aktívny spev kolied či kolednícke obchôdzky, ktoré boli v minulosti priam určujúcou zložkou Vianoc, sa v súčasnej dobe už takmer úplne vytrácajú, preto sú vianočné a adventné koncerty akýmsi sprostredkovateľom tejto hudby širšiemu, nielen rodinnému, ale celospoločenskému prostrediu. V tomto kontexte teda možno vnímať koncert spomínaného zoskupenia mladých profesionálnych umelcov za veľmi prínosný a to v zmysle dodržania a rozvoja trvalých estetických hodnôt spojených s hudbou Vianoc.

 

                                                                                        Stanislav Baláž